Wanneer jullie gaan scheiden en jullie hebben minderjarige kinderen, dan dient er een ouderschapsplan te worden opgemaakt, waarin de afspraken omtrent de kinderen zijn opgenomen.

Wanneer jullie door de advocaat het gezamenlijk verzoekschrift laten indienen bij de Rechtbank, dient dit ouderschapsplan ook meegestuurd te worden met het convenant.

In het gezamenlijk verzoekschrift moet ook worden aangegeven hoe de kinderen bij het opstellen van het ouderschapsplan zijn betrokken. Het is dan ook raadzaam in het ouderschapsplan te vermelden hoe jullie kinderen (op een bij hun leeftijd passende wijze) 
bij de afspraken zijn betrokken geweest.

Vanaf de leeftijd van 12 jaar worden de kinderen door de Rechtbank naar hun mening gevraagd omtrent de afspraken die op het kind betrekking hebben. Dit gebeurt bij een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding vrijwel altijd schriftelijk, middels een kind verklaring. 
Zo weet de rechter dat jullie jullie kind bij de afspraken omtrent hem/haar hebben betrokken.

Een kind verklaring is verplicht bij een scheiding die via de Rechtbank verloopt en waar kinderen bij betrokken zijn tussen 12 en 18 jaar.

Neem contact op.

Hebben jullie vragen over scheiden, over hoe mediation jullie verder kan helpen of de kosten? Neem dan contact met mij op, ik help jullie hier graag mee verder.

Neem direct contact op.

Liever een intake gesprek?

Hebben jullie meer behoefte aan een kosteloos intake gesprek? Vraag deze dan zo snel mogelijk aan en dan kijken we samen of mediation jullie kan helpen met jullie scheiding.

Vraag een kosteloos gesprek aan.