Skip to main content

Hoe helpt mediation bij scheiding de betrokkenen verder te komen?

Voor mediation bij scheiding ligt de focus puur op het vinden van een oplossing voor beide partijen. De mediator begeleidt het traject vanuit een neutraal en onpartijdig standpunt. De mediator legt niets op maar helpt partijen om zelf aan een oplossing te werken.

Mediation is vrijwillig, wat inhoudt dat men vrij is om te stoppen op elk moment van de mediation. Dankzij het neutrale en vrijwillige karakter en het doel een goede oplossing voor beiden te vinden, is mediation voor velen veel effectiever dan alternatieve of plichtmatige opties.

Esther werkt als mediator zeer discreet en vertrouwelijk, cruciaal gezien wij een eigen bedrijf hadden.

De basis van goede mediation bij scheiding ligt in wederzijds vertrouwen.

Alles wat wordt besproken is en blijft logischerwijs strikt vertrouwelijk en daarom dient de mediator, maar ook de partijen zich te houden aan geheimhouding.

Ik als mediator zorg ervoor dat jullie beiden alles kunnen vertellen wat dwars zit. Dit is niet altijd even leuk en ook komen er dikwijls hele persoonlijke, financiële maar ook zakelijke punten ter sprake. Om jullie hiervoor alle ruimte te geven, garandeer ik dat ik te alle tijde discreet werk, vertrouwelijk werk en uiterst zorgvuldig met jullie scheiding om zal gaan.

Van-Diepen-Mediation-Mediation-BIJ-Scheiding-Stappenplan

Stappenplan voor succesvolle scheiding mediation.

1

Kosteloos intakegesprek

Middels het kosteloze intakegesprek komen we er achter of mediation jullie kan helpen en of ik de juiste mediator blijk te zijn voor jullie. Natuurlijk kunnen jullie tijdens deze intake ook al jullie vragen stellen over het mediation traject.
2

De mediationovereenkomst

In de mediationovereenkomst staan de zogenaamde spelregels van de mediation beschreven, tezamen met zaken als geheimhouding, vrijwilligheid en de kosten. Nadat we gezamenlijk (met zijn drieën) de mediationovereenkomst hebben ondertekend, gaat de mediation van start.
3

De mediation bijeenkomsten.

Tijdens de bijeenkomsten krijgen jullie beiden uitgebreid de gelegenheid om jullie verhaal te doen. Na een aantal gesprekken zal helder zijn hoe ieder tegen de kwestie aankijkt, waar het vastliep en is er vaak begrip voor elkaars standpunten. Ook wordt duidelijk hoe jullie weer verder kunnen.
4

De afspraken maken en vaststellen.

Wanneer de afspraken zijn gemaakt, leg ik uit wat de gevolgen van jullie keuzes zullen zijn. Na akkoord worden de afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Deze overeenkomst wordt door jullie ondertekend ter verklaring dat jullie zich aan de afspraken zullen houden.

Hebben jullie behoefte aan mediation voor jullie scheiding?

Of twijfelen jullie of het bij jullie past? Dan help ik jullie graag verder naar een goede oplossing.

Kwaliteit, kennis en certificering zijn de basis van mijn praktijk.

Voor mediation bij scheiding ligt de focus puur op het vinden van een oplossing voor beide partijen. De mediator begeleidt het traject vanuit een neutraal en onpartijdig standpunt. De mediator legt niets op maar helpt partijen om zelf aan een oplossing te werken.

Mediation is vrijwillig, wat inhoudt dat men vrij is om te stoppen op elk moment van de mediation. Dankzij het neutrale en vrijwillige karakter en het doel een goede oplossing voor beiden te vinden, is mediation voor velen veel effectiever dan alternatieve of plichtmatige opties.