Skip to main content

Privacybeleid

Van Diepen Mediation, gevestigd op Strengweg 34, 1969 MG te Heemskerk en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 68428014.
Wij respecteren de privacy van onze gebruikers. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de AVG ( GDPR ).

Over ons

De website www.vandiepenmediation.nl wordt beheerd door Esther van Diepen. Esther van Diepen is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (hierna:Wbp).

Onze gegevens zijn:

Van Diepen Mediation
Strengweg 34
1969 MG Heemskerk
KVK: 68428014

Welke gegevens verzamelen we?

Wanneer jij je online aanmeldt voor onze nieuwsbrief, ons contactformulier invult of een aanvraag doet voor een van onze diensten, zal aan jou gevraagd worden om gegevens in te vullen. Wij verwerken in dat geval alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt.

Dit kunnen bijvoorbeeld de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • (Persoonlijke) website
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam
 • Straat en huisnummer
 • Woonplaats
 • KvK-nummer
 • Geslacht
 • Leeftijd
 • Burgelijke staat

Waarom slaan we jouw gegevens op?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

 • Om jou van een reactie te kunnen voorzien nadat je het (contact)formulier hebt ingevuld
 • Voor het analyseren van statistieken en trends in het bezoekgedrag
 • Om jou van een offerte te kunnen voorzien
 • voor de uitvoering van de overeenkomst, als wij diensten voor je gaan uitvoeren

Met wie delen we je persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van Hostnet B.V.. De servers van Hostnet B.V. zijn gevestigd in Nederland. Jouw gegevens kunnen dus worden opgeslagen en verwerkt in Nederland. Meer informatie over het privacybeleid van Hostnet B.V. vind je hier.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat en two-factor authentication, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van eventuele advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van Consuwijzer.

Google Analytics

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden.

Uitschakelen en verwijderen

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via jebrowserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen. Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen.

Links

Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten www.vandiepenmediation.nl. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Bewaartermijn

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor onze nieuwsbrief, zullen je persoonsgegevens binnen 3 maanden uit het systeem worden verwijderd. De gegevens, die wij alleen gebruiken om te antwoorden op een bericht dat jij aan ons hebt gestuurd middels ons contactformulier, worden na aanvraag binnen 30 dagen verwijderd. De gegevens in ons CRM-systeem en boekhoudsysteem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan onze wettelijke verplichting te voldoen. De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking. Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen. Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen. Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via esther@vandiepenmediation.nl.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.