Het pensioen wordt bij een scheiding nog wel eens onderbelicht of zelfs helemaal vergeten. “Het is immers nog zo ver weg”. Maar is dat wel verstandig?

In de huidige ‘Wet Verevening Pensioenen bij Scheiding (WVPS)’ is geregeld dat de helft van het gedurende het huwelijk (of geregistreerd partnerschap) opgebouwde oudedagspensioen verevend dient te worden. Ieder heeft dus voor een gelijk deel recht op het oudedagspensioen dat is opgebouwd in de huwelijkse periode. De ingangsdatum van de pensioenuitkeringen blijft echter afhankelijk van de leeftijd van de partner die het pensioen opgebouwd heeft. Als jullie binnen twee jaar na de scheiding de pensioenuitvoerder(s) inlichten over jullie scheiding, ontstaat een zelfstandig recht op uitbetaling van dit pensioen. Dit voorkomt dat de vereveningsgerechtigde de pensioentermijnen tezijnertijd op de ex-echtgenoot moet verhalen. 

In onderling overleg kunnen jullie afspraken maken over de verdeling. Het pensioen mag bijvoorbeeld in een andere verhouding dan 50/50 toebedeeld worden (alles binnen de bandbreedte , van 100/0 of 0/100 is toegestaan). Jullie mogen ook een periode kiezen die afwijkt van de huwelijkse periode en jullie kunnen zelfs de WVPS in zijn geheel uitsluiten. Weet dan echter wel waar je vanaf ziet, er zijn namelijk nog meer mogelijkheden.

Leg daarom de gemaakte afspraken goed vast in het echtscheidingsconvenant en maak de afspraken dan niet alleen omtrent het ouderdomspensioen, maar ook over het (bijzonder) nabestaandenpensioen. Na de scheiding heeft de voormalige partner recht op een bijzonder nabestaandenpensioen. Het gaat dan om het volledige opgebouwde nabestaanden pensioen. Ook van vóór de huwelijkse periode (tenzij dit al is toebedeeld aan een vorige ex-partner). Ook hier mogen jullie in onderling overleg weer afwijkende afspraken maken over het bijzondere nabestaandenpensioen. 

Een variant, naast het recht op pensioenverevening en het bijzondere nabestaandenpensioen is bijvoorbeeld conversie. Dit houdt in dat de rechten uit hoofde van het verevende oudedagspensioen en het bijzonder nabestaandenpensioen worden omgezet in een zelfstandig recht op oudedagspensioen. De ingangsdatum van de pensioenuitkeringen is in dat geval gerelateerd aan de leeftijd van de vereveningsgerechtigde partner. Overlijden van één van beide ex-partners heeft na de conversie voor beide ex-echtgenoten dan ook geen financiële gevolgen meer voor hun pensioenvoorzieningen. Conversie is thans alleen mogelijk als partijen hier samen overeenstemming over bereiken en de pensioenuitvoerder hiervoor toestemming geeft. Check dit derhalve bij de pensioenuitvoerder, alvorens je de definitieve afspraken met elkaar maakt. Er staat een nieuwe Wet Pensioenverdeling bij Scheiding op stapel, waarbij conversie de standaard wordt. De ingangsdatum van deze wet is echter vooralsnog verschoven naar 1 januari 2027.

Wat je ook afspreekt omtrent het pensioen, laat het goed en zorgvuldig vastleggen in het convenant. Dit om te voorkomen dat er onbedoeld en ongewenst pensioenverrekening plaatsvindt. Dit kan namelijk leiden tot vervelende fiscale gevolgen.

Laat je daarom altijd goed informeren. Ik vertel jullie graag alle ins en outs omtrent het pensioen en de verdeling daarvan, zodat jullie samen een gedegen keuze kunnen maken!!!

Neem contact op.

Hebben jullie vragen over scheiden, over hoe mediation jullie verder kan helpen of de kosten? Neem dan contact met mij op, ik help jullie hier graag mee verder.

Neem direct contact op.

Liever een intake gesprek?

Hebben jullie meer behoefte aan een kosteloos intake gesprek? Vraag deze dan zo snel mogelijk aan en dan kijken we samen of mediation jullie kan helpen met jullie scheiding.

Vraag een kosteloos gesprek aan.