Indexering voor kinder- (en partner)alimentatie 2024

Een toeslag is feitelijk een bijdrage van de overheid (uitgevoerd door de Belastingdienst) voor de kosten van zorg, huur en kinderen. Op dit moment kennen wij in Nederland vier verschillende toeslagen:

Zorgtoeslag.

De zorgtoeslag is een bijdrage voor de kosten van jouw zorgverzekering. Denk hierbij niet alleen aan een tegemoetkoming voor de premie, maar ook voor het verplicht eigen risico.

Om voor zorgtoeslag in aanmerking te komen moet je minimaal 18 jaar zijn EN een Nederlandse zorgverzekering hebben.

De hoogte van de zorgtoeslag is afhankelijk van jouw inkomen en jouw vermogen.

Jouw inkomen mag niet hoger zijn dan € 37.496 per jaar (2024). Als je een toeslagpartner hebt mag het gezamenlijk inkomen niet hoger zijn dan € 47.368 per jaar.

Het vermogen mag niet meer bedragen dan € 140.213. Als je een toeslagpartner hebt mag het gezamenlijk vermogen niet meer zijn dan € 177.301.

Huurtoeslag

Wanneer je een zelfstandige woonruimte huurt (je moet in ieder geval een eigen af te sluiten toegangsdeur hebben, alsmede een eigen keuken en sanitair) kom je mogelijk in aanmerking voor huurtoeslag.

Om voor huurtoeslag in aanmerking te komen mag je hier niet hoger zijn dan € 879,66 per maand (2024). Dit geldt overigens alleen als je 23 jaar of ouder bent. Ben je jonger dan is de huurgrens in principe € 454,47 per maand.

De hoogte van de zorgtoeslag is afhankelijk van jouw inkomen en jouw vermogen.

Hoog hoog jouw inkomen mag zijn hangt af van de hoogte van de huur, jouw leeftijd en de samenstelling van jouw huishouden.

Het vermogen mag niet meer bedragen dan € 36.952. Als je een toeslagpartner hebt mag het gezamenlijk vermogen niet meer zijn dan € 73.904.

Kindgebonden Budget

Het Kindgebonden Budget is een bijdrage voor ouders in de kosten van kinderen tot 18 jaar.
In tegenstelling tot de Kinderbijslag is het Kindgebonden Budget wel inkomensafhankelijk.

De hoofdaanvrager voor de Kinderbijslag ontvangt ook (indien van toepassing) het Kindgebonden Budget.

De hoogte van het Kindgebonden Budget is afhankelijk van het aantal kinderen, jouw inkomen en jouw vermogen.

Hoog hoger jouw inkomen, hoe minder het Kindgebonden Budget. Het inkomen van jouw eventuele toeslagpartner telt hierin ook mee. Het eventuele eigen inkomen van jouw kind wordt niet meegeteld.

Het vermogen mag niet meer bedragen dan € 140.213. Als je een toeslagpartner hebt mag het gezamenlijk vermogen niet meer zijn dan € 177.301.

Let op!

Het vermogen van jouw kind wordt ook meegeteld! Na scheiding geven jullie ieder de helft van het spaargeld van jullie kind(eren) op.

Daarnaast speelt de leeftijd van jouw kind nog een rol voor de hoogte van het Kindgebonden Budget. Je krijgt namelijk meer Kindgebonden Budget als jouw kind 12 of 16 wordt.

Kinderopvang Toeslag.

De Kinderopvang Toeslag is een bijdrage voor ouders in de kosten van kinderopvang, voor de dagen dat zij aan het werk zijn, een traject naar werk volgen, een erkende opleiding of een inburgeringscursus volgen.
De opvang moet wel goedgekeurd zijn en geregistreerd staan in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Een bijkomende voorwaarde is dat jij en jouw kind beiden op hetzelfde adres staan ingeschreven (tenzij je co-ouder bent) en daar ook daadwerkelijk wonen.

Met de kinderopvangtoeslag kan je niet alle kosten van de opvang betalen. Je betaalt ook altijd zelf een deel van de kosten: de (verplichte) eigen bijdrage. Daarnaast moet je wel zelf ook daadwerkelijk meebetalen aan de kosten.

Naast de hoogte van jouw inkomen, is het aantal opvanguren, de soort opvang, alsmede de opvangkosten per uur van belang voor de hoogte van de Kinderopvang Toeslag.

Let op!

Er is veel te doen geweest omtrent de Kinderopvang Toeslag. En het laatste wat je wilt is dat je reeds ontvangen toeslag weer moet terugbetalen. Let er daarom op dat je inkomenswijzigingen altijd tijdig doorgeeft. Geef dan ook liever een iets te hoog inkomen door, want hoe lager het inkomen, hoe hoger de toeslag. Als je aan de hoge kant zit wat de inschatting van jouw inkomen betreft, loop je dus minder risico dat je achteraf terug moet betalen!

Wanneer kan ik mijn toeslagen aanvragen/wijzigen na de scheiding?

Na de scheiding zijn jullie (in veel gevallen) ook elkaars toeslagpartner niet meer. Maar vanaf welk moment is dat dan? Dat hangt af van jullie relatievorm.

Woonden jullie samen?

Dan zijn jullie elkaars toeslagpartner niet meer vanaf de 1e van de maand ná de verhuizing van één van jullie beiden. De verhuizing moet wel zijn doorgegeven aan de gemeente. Dus je moet ieder op een ander adres BRP zijn ingeschreven.

Waren jullie gehuwd/elkaars geregistreerd partner?

Dan zijn jullie elkaars toeslagpartner niet meer vanaf de 1e van de maand ná de verhuizing van één van jullie beiden. Ook hier geldt weer dat de verhuizing wel moet zijn doorgegeven aan de gemeente EN het (gezamenlijk) verzoek tot echtscheiding moet zijn ingediend.
De datum per wanneer het verzoek is ingediend dient aan de belastingdienst (via“mijn toeslagen”) te worden doorgegeven. Wanneer je dit laatste niet doet, blijf je elkaars toeslagpartner tot de scheiding definitief is.

Let op! Mocht je na de scheiding bij familie intrekken, kan het zo zijn dat je dan de toeslagpartner van de “medebewoner” wordt. Check daarom altijd eerst goed op de site van de belastingdienst of je al dan niet een (nieuwe) toeslagpartner hebt.

Neem contact op.

Hebben jullie vragen over scheiden, over hoe mediation jullie verder kan helpen of de kosten? Neem dan contact met mij op, ik help jullie hier graag mee verder.

Neem direct contact op.

Liever een intake gesprek?

Hebben jullie meer behoefte aan een kosteloos intake gesprek? Vraag deze dan zo snel mogelijk aan en dan kijken we samen of mediation jullie kan helpen met jullie scheiding.

Vraag een kosteloos gesprek aan.